Forside

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde


Nyhed: Generalforsamlingen den 26. marts er aflyst på grund af Corona. Vi informerer via Facebook og nyhedsmail.


Foreningens hjemmeside har til formål at videregive relevante oplysninger og fremme en god dialog mellem bestyrelsen og medlemmerne.

Såfremt de informationer du søger, ikke findes på hjemmesiden hører vi gerne fra dig.


Grundejerforeningen Eriksminde varetager i dag 852 husstandes interesser. Alle husstande er beliggende i Eriksminde i Greve. Eriksminde er en del af Greve Nord.


Foreningens formål er:

  • at administrere den daglige drift af foreningen
  • at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser over for relevante myndigheder og andre lokale grundejerforeninger m.v.
  • at fremme de fælles spilleregler, som fællesskabet skal efterleve
  • at medvirke til det gode naboskab og fællesskab


Vi er altid åbne overfor idéer, forslag eller konstruktiv kritik om såvel hjemmesiden som foreningens virke.


Venlig hilsen Bestyrelsen.

Tilmelding til Nyhedsbrev og informationer

Service til beboerne i Grundejerforeningen Eriksminde.


I disse digitale tider vil det være en hjælp for grundejerforeningen at kunne infomere via mail.

På sigt vil foreningen kunne spare penge på trykning og omdeling. Vi har derfor arbejdet på en løsning med tilmelding til en nyheds- og informationsmail via foreningens hjemmeside.


Vi vil derfor opfordre dig/jer til at tilmelde din/jeres mailadresse til modtagelse af nyheds- og informationsbrev på foreningens hjemmeside.

Indtast mailadresse, vejnavn og husnummer, og tryk på Send.


Ved at tilmelde sig nyheds- og informationsbreve, vil du/I løbende blive orienteret, når der er relevante nyheder og informationer fra grundejerforeningen.

Nyheds- og informationsbreve vil blive sendt direkte til den mailadresse du har tilmeldt.

Bemærk: Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil, i henhold til vedtægterne, altid ske ved husstandsomdeling og i papirform.


På bestyrelsens vegne


Jesper F. Kuhre, Formand