Forside

Eriksminde

Kære beboere i Eriksminde

 

I forbindelse med det indbrudsforebyggende projekt, som Eriksminde gennemfører i samarbejde med TryggeByer, Codan, Greve Kommune og Karlslunde Politi er det er med stor beklagelse at jeg må meddele at vores samarbejde med firmaet TryggeByer er stoppet. Projektet er desværre blevet lukket ned, af Codan forsikring, som var dem der finansierer projektet.

 

Jeg skal på vegne af firmaet TryggeByer beklage mange gang, at de ikke er i stand til at færdiggøre projektet. Til trods for at TryggeByer, blev bedt om ikke at arbejde mere på projektet, valgte Nanna og Karsten at gøre rapporten færdig alligevel, fordi der kun manglede ganske lidt, da Codan bad dem om at stoppe.

 

Vi har som bestyrelse, trods lukning af projektet, valgt at arbejde videre med at nedbringe kriminalitet og utryghed, ved at ændre dele af det fysiske miljø i grundejerforeningens område og umiddelbart tilknyttede arealer. Det kan fx være indretningen af fællesarealer, stiforløb, beplantning, belysning mm – men også forhold, som borgerne har direkte indflydelse på, fx boligens forarealer og fysiske beskyttelse. Det er alt sammen forhold, som forskningsmæssigt har vist sig at have stor betydning for antallet af indbrud og anden kriminalitet i et boligområde.

 

På bestyrelsens vegne

Formand Helle Jørgensen

 

 

Her kan du læse rapporten: Forslag til forebyggelse af indbrud via fysiske ændringer i Grundejerforeningen Eriksminde, Greve Kommune

 
 

Tilmelding til Nyhedsbrev og informationer.

 

Service til beboerne i Grundejerforeningen Eriksminde fra 2016.

 

I disse digitale tider, vil det være en hjælp for grundejerforeningen, at kunne infomere via mail.

På sigt vil foreningen kunne spare penge på trykning og omdeling. Vi har derfor arbejdet på en løsning med tilmelding til en nyheds- og informationsmail via foreningens hjemmeside.

 

Vi vil derfor opfordre dig/jer til at tilmelde din/jeres mailadresse til modtagelse af nyheds- og

informationsbrev på foreningens hjemmeside.

Indtast mailadresse, vejnavn og husnummer, og tryk på Tilmeld.

 

Ved at tilmelde sig nyheds- og informationsbreve, vil du/I løbende blive orienteret, når der er relevante nyheder og informationer fra grundejerforeningen.

Nyheds- og informationsbreve vil blive sendt direkte, til den mail adresse du har tilmeldt.

Bemærk: Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil, i henhold til vedtægterne, altid ske

ved husstandsomdeling og i papirform.

På bestyrelsens vegne

 

Helle Jørgensen, Formand

Indbrudsforebyggende projekt - TryggeByer

 

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at deltage i en eller flere af de planlagte aktiviteter. Vi glæder os til at møde jer og til at samarbejde med jer om, at forebygge fremtidige indbrud i Eriksminde.

På grundejerforeningens hjemmeside: www.gferiksminde.dk, kan I læse mere om projektet.

Har I spørgsmål eller kommentarer vedrørende aktiviteterne eller projektet generelt, er I altid velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen

Karsten Nielsen & Nanna Gabrielsen TryggeByer

Tilmelding

I kan tilmelde jer aktiviteterne på to måder:

 

Tryk her for at læse hvordan man tilmelder sig.

 

© Copyright 2016. All Rights Reserved