Økonomi

Fra Bestyrelsen

Kontingent til grundejerforeningen er på kr. 782,92 hver gang og opkræves 2 gange om året. 1. maj og 1. november.